DVD Julie Fowls: Cuilidh (DVD 4418033),
back to browsing

Julie Fowls: Cuilidh

 • DVD
 • 3 discs

 • 0. DISC 1:
  1. Hug Air A' Bhonaid Mhoir
  2. Mo Ghruagach Dhonn
  3. T-Aparan Goirid 'S An T-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhaile Raghnaill, An
  4. 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
  5. Puirt-a-beul Set: 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im/Tha Fionnlagh Ag Innearadh/Hug Oiridh Hiridh Hairidh
  6. Set Of Jigs (The Thatcher/Peter Byrne's/The Tripper's)
  7. Mo Dhomhnallan Fhein
  8. Turas San Lochmor
  9. Oran Nan Raiders
  10. Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
  11. Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
  12. Aoidh, Na Dean Cadal Idir
  0. DISC 2:
  1. Lon-Dubh/Blackbird
  2. Oganaich Uir A Rinn M' Fhagail - (live)
  3. Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur - (live)
  4. Turas San Lochmor - (live)
  5. Thatcher/Peter Byrne's/The Soup Dragon/Mo Chuachag 'S Laghach Thu, The - (live)
  6. Biodh An Deoch Seo 'M Laimh Mo Ruin - (live)
  0. DISC 3:
  1. Short Film About Julie Fowlis, A
  2. Hug Air A' Bhonaid Mhoir - (live)
  Read More...
 • Critic Reviews
  Dirty Linen (p.43) - "At the heart of it all is Fowlis' voice and musical imagination. She holds that center, and it's a safe bet that whatever your level of understanding Gaelic, you'll hear the sea, the stories, and the connections here."
0 Stars 0 average rating
Out of Stock
Our price $9,999.00
Add to wishlist

What viewers like you said...

Have you seen this movie? Be the first to write a review

Also suggested for you...

 • buy now for

  $11.91

  DVD
 • buy now for

  $6.48

  DVD
 • buy now for

  $14.12

  DVD
 • buy now for

  $9.76

  DVD